lørdag 19. februar 2011

Trollmannens læregutt og trollkjerringas tjenestejente

"Trollmannens læregutt", opprinnelig(?) diktet "Der Zauberlehrling" av Goethe, er en fortelling om ulydighet og overmot. Plottet, som har fått en rekke tolkninger, går ut på at trollmannen setter sin læregutt til å utføre et arbeid på en viss måte. Læregutten finner denne måten lite hensiktsmessig, og overprøver trollmannens påbud ved å gjøre det på sin egen måte. Læregutten setter i sving krefter han ikke er i stand til å kontrollere, og resultatet er katastrofalt. I Disneys versjon av Trollmannens læregutt er Mikke læregutten, og katastrofen kommer i form av en oversvømmelse. I denne versjonen der det bibelske referanser til både syndefloden og Moses som deler Sivsjøen.

I Gamalt fraa Numedal (nærmere presentert i tidligere innlegg) gjengir Tov Flatin (1918:71) en fortelling fra Svene i Flesberg kommune med det samme motivet, bare kjønnsaspektet er forandret.

Ei trollkjerring, som visste aa faa bra i kinna.
Det var ei kjerring uti Svene, som kunde lite meir enn andre. Ei av kunstine hennar var, at ho kunde draga til seg rjome. So var det eingong, ho skulde ut aa gaa, so sette ho tjenestegjenta si til kinne, med ho var burte. "Men du maa kje ha meir hell tri skjeiir i kjinna te aa bynne mæ!" sa ho. Men gjenta totte, detta vart forlite, og so hadd' 'o i ni skjeidir. Daa kjerringi kom heimatt, var det rjome over heile huse. "Du har nòk inkje gjort, som je sa dei, du!" sa ho til tenestgjenta og var fljugande sinna. "Nei, je totte inkje, dæ va noko kjinne paa dæ; je hadde i ni skjeiir, je," sa gjenta. "Aa, trøste oss!" sa kjerringi; "da har vi rømmen tor tri præstgjell," sa ho.
Denne fortellingen er pressentert som et lokalt folkeminne. Strukturen i fortellingen er imidlertid kjent, som en type standardfortelling. Så er dette en fortelling fra Svene eller Tyskland eller er det en vandrehistorie?

Som religionsviter finner jeg trollmannens-læregutt-motivet interessant fordi det er en moralsk fortelling der trollmannskikkelsen og bibelske motiver integreres. Trolldom er ofte knyttet til opprør mot Gud, og assosiert med Satan. I trollmannens læregutt kan derimot trollmannen forstås som en analogi til Gud. Han gir sine bud, og å bryte dem får uante konsekvenser.

Ingen kommentarer: