lørdag 1. oktober 2011

Buddha på kirkegården

I sommer så jeg for første gang en Buddhastatue brukt på et gravsted i Norge. Buddhas hode er plassert oppå gravminnet ved siden av en katt. Hovedsymbolet på gravminnets front er et anker. Fødselsdatoen er markert med en femarmet stjerne, og dødsdatoen er markert med et latinsk kors. Minneteksten er "Alltid i våre hjerter". Forran gravminnet er det tre engler, to roser, en liten fugl og to lykter i tillegg til beplantningen.

Her har vi en sammenstilling av kors og engler med kristne konnotasjoner, og Buddhas hode med buddhistiske konnotasjoner. Som religiøse uttrykk kan de derfor forstås som motsetninger. En mulig forklaring er folk kan forholde seg aktivt til flere religioner samtidig. En annen mulig forklaring er at denne bruken kan henge sammen med det som kan betegnes som en estetisering av religiøse gjenstander. Det vil si at religiøse gjenstander brukes fordi de er fine, ikke fordi de betyr noe spesielt religiøst. I dette perspektivet kommer Buddha og englene i samme bås, som dekorative gjenstander. Kanskje er det dette vi ser et eksempel på her.

Ingen kommentarer: