søndag 27. mars 2011

Religion i ferd med å dø ut?

I artikkelen Religion may become extinct in nine nations, study says hevdes det at religion er i ferd med å dø ut i flere land. Analysen er gjort med utgangspunkt i teori som definerer utrydningstruede språk. Bruk av slik teori er imidlertid ikke uproblematisk. Når språk dør ut, er det ikke språk som sådan som dør ut. Man slutter ikke å kommunisere, men andre språk overtar. På samme måte kan religiøse praksiser ta over for hverandre uten at religion som sådan forsvinner. Påstanden i artikkelen er imidlertid at religion som sådan er utrydningstruet.

Det er også vesentlige forskjeller på religion og språk. Religion er dynamisk på en annen måte enn språk. Man kan for eksempel ikke bare definere substantiver ut av språk, og si at fra nå av har ikke substantiver noe med språk å gjøre. Forståelsen av hva religion er kan derimot endre seg radikalt. Elementer kan trekkes fra og legges til. Et eksempel er demonologien i norsk, dvs. dansk-norsk, protestantisme. I store deler av 1500- og 1600-tallet ble trolldom og trollfolk regnet som djevelens forbundsfeller og dermed en trussel mot kristendommen, kirken og staten. Utover på 1700-tallet ble derimot trolldom regnet som ufarlig folkelig fantasi. Man kan si at demonologien ble definert ut av religionen og inn i ”folkloren”. Folkloren ble imidlertid ikke oppfunnet som kategori før på 1800-tallet, da man gjenoppdaget en del av det som tidligere var definert ut av religionen. Dette ble da gjenoppdaget som nasjonal folkekultur. Det ble altså ikke innlemmet i religionskategorien igjen, men ble en representant for det egentlige særnorske, og brukt i nasjonalistisk ideologi. 

Snarere enn å dø ut har religion det med å endre seg over tid, og det innebærer at stadig mindre passer med gårsdagens definisjon. Samtidig som det blir mindre av det som var, blir det altså mer av det som kommer. Problemet er bare at vi ikke vet hva som kommer, og da lar det seg heler ikke kategorisere.

1 kommentar:

Thomas Rognmo sa...

Godt skrevet, skjønt artikkelen det henvises til var direkte latterlig. En direkte feilslutning for å si det rett ut.