lørdag 12. mars 2011

Hva er dette?

Bilde 1: Med Dan Browns fantasi ville dette vært et sikkert bevis på en hemlig satanistisk fruktbarhetskult. Kanskje det er noe annet...
Det er mulig min tolkning er vel freudiansk, men jeg tenker umiddelbart at denne gjenstanden passer bedre i et kondomeri enn i en kirke. Den er imidlertid montert på veggen i koret like over døpefonten i Svene kirke i Flesberg kommune. Jeg har spurt lokale prester, kirketjenere og folk i menigheten, men ingen har kunnet gi noen utfyllende informasjon om hva dette er. I riksantikvarens utgivelse om norske kirker er gjenstanden avbildet på oversiktsbilder, men ikke omtalt i inventarlisten.


Bilde 2: Gjenstanden i kontekst. Over døpefonten, under himlingen, til venstre for ingangen til sakristiet.
Ser man nærmere på bilde 1, oppdager man at det er risset inn et pentagram (stjerne med fem spisser). Et pentagram kan være dreid slik at en av spissene står rett opp, mens stjernen 'står på' to spisser som går ned til hver sin side. Dette er det positive pentagrammen, som et symbol på det gode, gjerne assosiert med betlehemsstjernen. Her ser det mer ut som at det er én spiss som står rett ned, og to spisser øverst som står til hver sin side. Dette negative pentagrammet er gjerne assosiert med djevelen. Et søk på Google viser hvordan pentagrammet både er knyttet til nypaganisme, satanisme og ymse konspirasjonsteorier. Hva pentagrammet refererer til i denne kirkelige sammenhengen er vanskeligere å avgjøre.

I og med plasseringen kan gjenstanden ha vært brukt for å henge opp dåpskluter, som brukes til å tørke hodet til den som nettopp har blitt døpt. Den kan også ha blitt brukt til å henge opp andre ting.
Bilde 3: Hatteknekt i Lyngdal kirke.
I Lyngdal kirke, også i Flesberg kommune, finnes det lignende gjenstander som i riksantikvarens beskrivelse av kirken betegnes som "hatteknekter", slik som på bilde 3 til høyre. Hatteknektene er hengt opp på veggene ved benkene i kirkeskipet der menigheten sitter. Flere av hatteknektene har også innrisset eierens initsialer. På stammen som er festet til veggen på hatteknekten som her er avbildet er det risset inn "As", og muligens en I eller J før A'en (klikk på bildet for forstørrelse). Initsialene er plassert på tilsvarende sted som pentagrammet på gjenstanden fra Svene. Jeg vil derfor foreslå at pentagrammet kan være et bumerke som viser til eieren.
Bilde 4: Hatteknekter utført i tre og smijern i Lyngdal kirke.
I Lyngdal kirke er det også hatteknekter som er laget av smijern. Disse er mindre og lettere å kjenne igjen som kroker eller knagger. En mulig hypotese er at hatteknektene i tre kan forstås som imitasjoner av dem som er utført i smijern. Det ser også ut som at man har brukt kvistforgreininger som emnet til treknektene, noe som legger klare føringer på formen. Likevel ser det ut til å være nokså konsekvent at knektene er avsluttet med en klump ytterst, som kan tolkes som en imitasjon av jernknektene som er avsluttet med et 'øye'. Noen av smijernsknektene har også et vridd mønster. Mønsteret på treknekten på bilde 3 kan kanskje betraktes som en imitasjon av vridd smijern.

Noe av det særegne med den doble hatteknekten i Svene, hvis det er det den er, er at knektene er åttekantet. Dette kan være et element som er lånt fra døpefonten og himlingen, som også er åttekantet.

Ettersom hvordan man velger å tolke det er dette en mer eller mindre besyndelig gjenstand med mangetydige referanser knyttet til både utforming, dekor og plassering. Spørsmålet står der fremdeles: Hva i alle dager er dette for noe?

4 kommentarer:

e sa...

Er jeg kjedelig hvis min første assosiasjon var knagg?

Kan det være en knagg å henge dåpsfatet på når det ikke er i bruk? Bare gjetter...

Sverre A. Fekjan sa...

Du er kanskje litt kjedelig, men kjedelige løsninger er gjerne mer realistiske og troverdige enn de mer spektakulære. Det er absolutt mulig du har rett. Jeg mener jeg også har sett en eldre dåpskjele med hank, som sikker også kunne passet til å henge på knaggen.

Suzanne A. Thobro sa...

Du kunne, hvis du hadde hatt tid, tatt kontakt med en haug med folk i Svene og spurt etter eldre bilder av innsiden av kirken.

Anonym sa...

Men pentagrammet har da hatt en beskyttende funksjon også innen kirken og særlig innen folkekristendommen. I riktig gammel tid var det også brukt offentlig i kirken som symbol på ting som de fem sansene, rosenkransens fem dekader og fem mysterier, men kanskje fremst kristi fem sår.