onsdag 6. oktober 2010

Vår tids store sivilisasjonskamp

Jeg vil her presentere et aktuelt og glimrende eksempel på hvordan nyheter konstrueres langs konfliktlinjen mellom kristendom og islam.

I går tirsdag 5. oktober publiserte Sogn Avis artikkelen "Ikkje plass til muslimar". Den samme saken ble dekket utover dagen av NRK Sogn og Fjordane med "Vil ikkje gravleggje muslimar", Nettavisen med "Har ikke plass til muslimer" og Bergens Tidende med "Balestrand vil ikkje gravleggje muslimar".


Saken tar utgangspunkt i "Høyringsfråsegn frå Balestrand sokneråd" om forslaget til ny gravferdslov. I ingressen til artikkelen i Sogn Avis heter det: ”Sokneråd vil ikkje at muslimar skal kunna gravleggjast på gravplassane i kommunen. Dei fryktar ei rasering av den kristne kulturarven.” Sitatet gir inntrykk av at soknerådet mener at det å begrave muslimer i kommunen vil innebære en rasering av den kristne kulturarven. Ut fra soknerådets svar later det til at de to setningene i ingressen refererer til to ulike avsnitt, som er beleilig syntetisert av journalisten.

Den første setningen; ”Sokneråd vil ikkje at muslimar skal kunna gravleggjast på gravplassane i kommunen.” later til å referere til det følgende avsnitt:

I samband med at den største minoritetsgruppa som kan ynskje tilpassingar i høve gravferd er muslimar, meiner Balestrand sokneråd at det kan vera ein tanke at det i størst mogeleg grad vert anlagt eigne regionale muslimske gravplassar. Ynsket om gravlegging i ein annan retning enn dei andre gravene kan lett føra til ein lite effektiv bruk at gravplassarealet dersom slike graver vert lagt innimellom graver med anna orientering.

Men man sier ikke her at muslimer skal nektes å bli gravlagt i kommunen. Noe slikt nevnes ikke noe sted i høringssvaret. Det foreslås en regional løsning, men så langt jeg kan se utelukkes det ikke at denne kan være lokalisert i Balestrand kommune.

Den andre setningen ”Dei fryktar ei rasering av den kristne kulturarven.” ser ut til å referere til  soknerådets svar på forslaget om å erstatte begrepet ”kirkegård” med ”gravlund”:

I notatet er det ikkje godtgjort at dei som tilhøyrer andre religionar reagerer negativt på omgrep som til dømes kyrkjegard. Kyrkjegard er eit innarbeidd omgrep – kulturen vår blir fattigare om dette omgrepet går ut av bruk. Omgrepet "gravlund" er dessutan svært framandt i det vestnorske språket. Soknerådet synest det er uheldig å innarbeide eit nytt omgrep som berre vert brukt i delar av landet og ville då føretrekke ordet gravplass.

Jeg mener det er rimeligere å tolke dette som en kritikk av lovforslaget og departementet, enn som en egentlig uvilje mot fremmede kulturer. Muslimer eller islam nevnes ikke i sammenhengen.

I artiklene som behandler saken gis det et inntrykk av at man står overfor en konflikt. Man skriver konflikten rett inn i det religiøse skjemaet der konflikten står mellom kristendom og islam. Et alternativt skjema kunne vært konflikten mellom stat og kommune, eller mellom sentralmakta og folket. Men det som kommer frem er ikke at Balestrand sokneråd er imot statsrådens forslag, men at det er imot muslimer.

I dag onsdag 6. oktober kom motsvaret på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider i artikkelen "Muslim sjokkert over soknerådet":

– Veldigs [sic] støytande. Heilt bak mål.
Det seier balestrending og muslim Mohammed Wehbe etter at det vart kjent at sokneråden i kommumen ikkje ønskjer å gravleggje muslimar.
– Desse i soknerådet kan ikkje ha mykje respekt for andre sitt livssyn og religion, seier Wehbe til Sogn Avis.
Med utgangspunkt i soknerådets kritikk av departementet sitt forslag har mediene klart å vekke lokale muslimers rettferdige harme, og konflikten mellom kristne og muslimer i Balestrand er blitt en realitet.

Dagens artikkel konkluderes på følgende måte:

Kyrkjeverje Jostein Risa i Balestrand kommune skriv i ein e-post til Sogn Avis at gravplassane sjølvsagt er opne for alle. Risa peiker på at fleire sokneråd er skeptiske til forslaget til ny gravferdslov som føreslår å fjerne kyrkja si vigsling av kyrkjegardane.
Organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund meiner på si side at gravplassane bør bli heilt religionsnøytrale.
– Vi er skeptiske til om kyrkja vil og kan ta vare på minoritetane sine særskilde behov, seier ho til avisa.

Her får kirkevergen komme til orde og oppklare misforståelsen. Kirkens vilje og evne til å ivareta minoritetene blir imidlertid umiddelbart trukket i tvil av Human-Etisk Forbunds representant.

Ved å gjøre en sak til en konflikt mellom kristne og muslimer eller mellom kristendom og islam gjør man saken til uttrykk for det man populært forstår som ”vår tids store sivilisasjonskamp”. Antagelig ligger det en journalistisk argumentasjon til grunn for denne måten å behandle saker på, som muligens handler om å vise lokale uttrykk for viktige globale konflikter. For meg ser det ikke ut til å være noen konflikt, før journalistene kommer på banen og begynner å sette folk opp mot hverandre.

2 kommentarer:

Suzanne A. Thobro sa...

Ja, dette er vel det mest påfallende eksempelet jeg har sett (men man kan sikkert finne ganske mange hvis man leter).

Anonym sa...

Jeg syns denne saken her fantastisk underholdene. Om man man blir lei av å le av artikkel så kan man bare begynne på komentarfeltene under...

-aina-